Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Joogaliike Kuopion henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.


1. Rekisterinpitäjä

Joogaliike Kuopio
Y-tunnus 3020332-7
www.joogaliike.fi
info@joogaliike.fi
041-3183020

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Emmi Kasurinen
emmi@joogaliike.fi
041-3183020

3. Rekisterin nimi

Joogaliike Kuopion asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, palvelujen tuottaminen ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteriin merkitään seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot ostetuista palveluista ja niiden maksusuorituksista. Joogaliike Kuopio säilyttää vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia yrityksen toiminnan kannalta ja joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Joogaliike Kuopion kotisivuilta, varausjärjestelmästä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiset aineistot (esim. joogatuntien osallistujalistat) säilytetään suljetuissa tiloissa ja tuhotaan asianmukaisesti, kun tietoja ei enää tarvita. Digitaaliset tiedot: Asiakastietoja säilytetään suojatussa tietokannassa, johon on pääsy vain yrityksen henkilöstöllä työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Asiakasrekisteri on ehdottoman luottamuksellinen.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä. Lähetä asiaa koskeva pyyntö sähköpostiosoitteeseen emmi@joogaliike.fi.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan puutteellisen, virheellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa varten. Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä emmi@joogaliike.fi.